Без очаквания ние сме свободни


Сподели с другите:

Без очаквания ние сме свободни

Животът постоянно ни предлага възможност да се убедим, че единственото постоянно нещо в света е промяната. Днес имаме някакви очаквания, а на следващия ден виждаме как нещата са вече различни.

Очакванията ни карат да живеем в миналото, да пренебрегваме настоящето и да губим бъдещето. Можем просто да имаме желания и да наблюдаваме по какъв точно начин ще се осъществят…ако се осъществят. И тогава ще имаме свободата да видим по-важните си желания.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>