Какво е Хюман Дизайн


Какво е Хюман Дизайн – системата на личния човешки дизайн

Just Now

Хюман Дизайн в основата си е синтез на древно и съвременно знание: науката за небесните тела, системата на чакрите, Кабала, китайският И-Дзин, квантова физика, биохимия, генетика. Същевременно той е нещо повече от проста сума на частите си – качествено нова система за самоопознаване, вземане на решения, осъзнаване на света.

Какво може да направи за вас системата Хюман Дизайн?

Знанието на Хюман Дизайн (или Дизайн на Човека, en. Human Design, рус. Дизайн Человеко) е дошло в света, за да донесе информация и инструменти, които да помогнат да изживеем по-добре живота си в променящата се и несигурна обстановка на нашето време, да заживеем личния си житейски проект.

Всичко относно това да бъдем в съвременния свят, всичко свързано с това да живеем живота си в света на илюзиите, в който се намираме, целият ни живот се формира на базата на решенията, които вземаме. Всичко е въпрос на решения. Ако погледнете живота си, ще видите много ясно, че той е изграден от решенията, които сте вземали, където и назад да погледнете.

Сега, имайки предвид същността на човешкото същество, което е широко отворено към околния свят, отворено да бъде обуславяно от хората наоколо, което е изградено като личност на базата на влиянието на другите хора в процеса на възпитание, обучение, общуване, то ние разбираме, че е изключително трудно това човешко същество да взема решенията, които наистина иска. Обикновено човешките решения са обусловени и се основават на външни авторитети, на схващането, че еди-какво си се прави еди-как си и т.н. характеристики на ограничаващиите вярвания (не-аза).

Включете се в нашата Хюман Дизайн Фейсбук група тук. 

Хюман Дизайн помага да вземате решения като самите себе си

Системата на Хюман Дизайн позволява да вземате решения, които работят за вас. Това е същността на всичко. Да се вземат решения от самите вас, а не повлияни от ограничаващите вярвания. Много трудно е за повечето хора да разберат, че истинските решения не могат да се вземат само с участието на ума. Сега сме загнездени в ума, всеки от нас живее в света на ума. Всичко се преживява в ума, действията се преживяват в ума, вместо да се извършват, чувствата се премислят  в ума вместо да се изчувстват.

Ние обработваме всекидневния си живот през нашия ум, нашият жизнен опит и премеждия през ума. Самият факт, че ние обработваме всичко това през себе-рефлектиращо съзнание, ни дава илюзията, че някак, защото ние можем да обработваме това, ние можем мислено да направим нещо полезно за себе си. И така можем да свършим вземайки решения от ума на не-аза като приемаме не-аза за авторитет за самите нас, а той не е такъв авторитет.

Много лесно е, когато погледнем дизайна на някого, само хвърляйки поглед на отворените му жизнени центрове да разберем по какви начини умът изкривява и опорочава начина, по който той взема решения. Това е толкова очевидно. Например, някой с отворен жизнен център на сърцето, чиято стратегия на не-аза ще е цял живот да се опитва да доказва себе си и да се опитва да усъвършенства себе си само и само, за да се опитва пак да доказва себе си. Вие може да видите много ясно, че умът на този човек и начинът, по който той взема решения, ще бъдат базирани на обуславянето на не-аза и той никога няма да влиза в преживяванията като самия себе си.

Той ще предприема неща единствено с цел да се доказва. Той ще предприема неща само и само другите хора да го погледнат и да кажат, че той е значим. И понеже този човек няма да взема решения като самия себе си, то той никога няма да предприеме тези неща, чрез които да намери своята истинска значимост и стойност.  Истинската значимост и стойност, които той дълбоко в себе си ги има като част от истинския аз, просто никога няма да бъдат разкрити.

Ако вие сте някой с отворена емоционална система (отворен жизнен център на слънчевия сплит) и вашата стратегия на не-аза е да избягвате конфронтацията, как мислите, че вашият ум ще взема решенията? Той ще взема решения базирани на избягването на всякаква конфронтация – „не, не, ние не трябва да правим това, ни не трябва да правим това, защото, защото и защото….“. И никое от тези не-коректни решения няма да доведе до нещо добро, защото ще срещаме само съпротивата на живота.

Ние сме обекти движещи се в пространството, макар и да не разпознаваме това. Ние сме въплътени във форми и сме представители на принципа на формата. Когато такава форма се движи в пространството и среща съпротива, тя започва да се разрушава. Това разрушение може да е психическо, може да е и физическо. Това може да са психически проблеми, може и да са физически болести.

Системата на Хюман Дизайн ви дава възможност да вземате решения като самите себе си. Да вземате решения само като самите себе си и да следвате своя истински вътрешен авторитет при това. Така ще бъдете самите себе си и то здрави във всяко отношение самите себе си.

Всъщност истината, както винаги, е проста. Тя не може да бъде нещо друго освен проста и ясна. Животът е свързан с вземането на решения. И за да живеете без съпротива от страна на околната среда, за да можете да реализирате потенциала си и да изпълните ролята си в този свят, вие трябва да разчитате на вашия вътрешен авторитет, на авторитета на истинския аз за вземане на решения.

Животът е да бъдем самите себе си

Хюман Дизайн ви посочва механизма на вашия вътрешен авторитет за вземане на решения. Става въпрос за вземане на решения. Не говорим за такова ниво на съзнание или онакова ниво на съзнание, не говорим за тази техника или онази мантра, не говорим за това гуру или онова вярване и т.н.

Всяко човешко същество има право да взема решения като самото себе си. Само тогава ние ще се проявяваме коректно в живота и ще живеем своя истински живот. А за да се проявяваме коректно, всичко, което е необходимо, е да следваме своя вътрешен авторитет, да следваме стратегията си за вземане на правилни решения; да следваме своя вътрешен механизъм, който ни подпомага в това. Това е най-трансформиращото, най-удивителното преживяване да оставиш назад обуславянето и не-аза и да разкриеш истинския себе си.

Това не е свързано с търсене на всевъзможни психически техники, не е преминаване през всевъзможни терапии, не е свързано с работа върху себе си. Безброй хора „работят върху себе си“ безброй часове и все още не познават себе си. Животът не е да работиш върху себе си – това е фиксация върху бъдещето, а настоящето е тук и сега. Животът е да се проявяваш коректно като самия себе си, такъв какъвто си тук и сега. И това става просто – чрез вземане на решенията по правилния начин. А това променя целия живот.

Системата Хюман Дизайн помага да се промени живота. Тя може да помогне на всеки човек да промени живота си и да бъде себе като по този начин прояви своята уникалност.

Експериментирайте  със своята стратегия за вземане на правилни решения

Хюман Дизайн е практическа наука, която може да бъде проверена и приложена практически, Когато получите знанието за вашата стратегия и авторитет за вземане на правилни решения, най-важното е да започнете да експериментирате с тях. Това ще промени живота ви. Разбира се, пак ще я има средата на обуславяне, но вие ще имате възможност да изживеете своята уникалност и да стигнете до удовлетворение, успех и усещане за мир.

Обичайте Себе Си!

Включете се в нашата Хюман Дизайн Фейсбук група тук. 

Тук може да откриете кой е вашият Хюман Дизайн Анализ.

Ако все още нямате, можете да получите Хюман Дизайн карта тук.