ПАРТНЬОРСКИ АНАЛИЗ


Партньорски анализ

Всяко бизнес начинание зависи от ресурсите, служителите и техните знания. Когато имаме съдружници или мениджъри, които изпълняват съвместна дейност, ключово за бизнеса е най-малко нивото на тяхното разбирателство. В оптималния вариант всеки от партньорите допълва и засилва полезните качества на другия. Това, обаче, изисква целенасочени усилия и правилна работа за постигане на необходимото сработване и съвместна ефективност.

При Партньорски Анализ се анализират ключови аспекти на бизнес партньорството и как двама партньори могат да кооперират усилията си успешно и ефективно. Анализ на силните страни, на наклонностите и на страните, на които може да се разчита. Оптимизация на партньорството и взаимоотношенията на всички нива (комуникация, компетенции, качества).