Ролята на Хюман Дизайн Анализатора


Сподели с другите:

Ролята на Хюман Дизайн Анализатора

Всичко във Вселената се развива в зависимост едно от друго. Учените обясняват това с теорията на съпоставянето (Juxtaposition Theory). Когато два обекта или елемента са съпоставени един с друг, между тях се появяват нови взаимоотношения, които са качествено нови.

Клетката е съвкупност от вода, белтъчини, въглехидрати, минерали и т.н., но тяхното подходящо съпоставяне създава живота в нея. Човешкият организъм е съвкупност от огромно количество разнообразни клетки, които формират органи и така формират човешкото тяло. В някакъв музей имало изложба на всички вещества, които могат да се намерят в човешкото тяло. Ясно е, че ако ги объркат в един казан, човек няма да получат.

Човешката личност е цялостна, изградена въз основа на сложните взаимоотношения на съставящите я структури. Тя не е прост сбор от характеристики, а жива и променяща се съвкупност от взаимодействия между тях. За да опишем един човек, ние се нуждаем да пресъздадем неговата жива цялост.

Ясно е, ролята на анализатора е първо да предостави добра услуга, но анализът не е просто сбор от факти. Можете да намерите описание на вашия тип, стратегия, профил, канали, портали и центрове, но това е просто съвкупоност от факти. Подобно на музея, където имали всички вещества, които влизат в тялото на човека.

Ролята на анализатора е чрез съпоставяне на изледваните елементи (които могат да бъдат десетки и стотици) да изгради анализа, така че да очертае цялостността в човека, истинното негово проявление, реалния му потенциал. Да обясни защо някой последните 2-3 години е пътешествал по света, а на друг какво може да се направи, за да си укрепи семейството.

Аз не мога да кажа на някого просто “Ти имаш 61 портал и може би се интересуваш от мистерии“. Това е истина, но не му върши реална работа. Аз трябва да му кажа нещо такова въз основа на цялостния му дизайн: “Понякога в теб може да има фантазии, които те карат страстно да желаеш да се хвърлиш с главата надолу в нови преживявания. В тях ще се стремиш да откриеш вътрешната си истина и да изследваш мистериите. Това може да те доведе до прогрес и развитие, но само ако емоционалната яснота ти е казала да влезеш в преживяването. Тогава като информираш засегнатите от това решение хора, ти ще бъдеш оставен на спокойствие да вършиш любимите си неща, за които имаш амбиция. Така може да разкриеш поредната мистерия. Може би дори да станеш специалист по всичко свързано с нея. Имай предвид, че не всички фантазии може да са твои собствени. Емоционалната яснота ще те води, за да избереш какво да реализираш.

Имай предвид, че във всяко преживяване има период на криза, но ако то е правилното за теб, твоите емоции ще могат по-лесно да преминават в творчески процес. Също способността ти да въздействаш на другите хора ще ти помага в периодите на кризи. А тъй като ти можеш да въздействаш върху хората и да постигаш това, което искаш, няма никакъв смисъл да се поддаваш на На-Азовото поведение да се доказваш. Самата ти способност да въздействаш си е една мистерия и тя може да ти говори много за собствената ти вътрешна истина и т.н., и т.н.”

Това е само една малка част от анализа. Може да се стигне до много по-дълбока конкретика. Освен това анализаторът разказва за вътрешния авторитет за вземане на правилни решения въз основа на опит и практика. Може да даде упражнения за “трениране” на сакралният център (ако той е авторитетът), може да включи в анализа всички особености на индивидуалното, колективното и т.н.

Когато започвам анализ, първо питам човека какво го е довело при мен, какви задачи му предстоят, какво очаква да постигне. Всички тези неща след това се оказват много добре свързани с конкретния дизайн. Или пък правим анализ на 32 годишен/шна, но тогава е много важен и Сатурновия възврат. Ако е 6-та линия и  в определено състояние, е важно да се каже през кой период от живота си да работи за финансова стабилност.

Когато се прави анализ на дете, който реално е за родителите, е важно да се каже как да се възпитава детето. Особено, ако е манифестор или прожектор. Когато детето е под 3-4 години, може да е удачно да се спомене какъв е подходящият хранителен режим, за да може мозъкът му да се развива доста по-дълго време. И т.н., и т.н. Хюман Дизайн Анализът е майсторство и изкуство, което се получава не само след години и множество курсове обучение, но и след много практика.

Надявам се тази статия да е отговорила на доста въпроси, вкл. и на директно отправените към мен.

Обичайте Себе Си!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>