Бизнес (Организационни) Констелации


Бизнес и организационни констелации

Бизнес (и Организационните) Констелации предлагат възможност да се установи какъв е естествения баланс и да се работи за неговото постигане в организацията на всички нива на управление и дейности.

Чрез специализирани семинари, коучинг и индивидуална работа с мениджъри и собственици ние можем да осветлим належащите въпроси, да се справим със заплетените ситуации, да намерим нови ресурси и да постигнем трайни решения.

Бизнес Констелациите предлагат свеж подход за подобряване на ефективността на организацията, когато източниците на проблемите са неясни или непознати, когато предишни опити за подобрение не са били трайни или са постигани на базата на не-популярни сред служителите мерки. Всичко това независимо колко е голяма организацията, което означава, че този подход и процес са полезни и приложими за малки, но и за огромни организации, политически партии и т.н.

Бизнес Констелациите могат да са ефективни при следните типове проблеми: Лидерство и проблеми със екипите, Оздравяване на организацията, Подобряване на ефективноста

Лидерство и проблеми с екипите

 • Изясняване на ролите и утвърждаване на авторитети
 • Подобряване на обстановката в екипите
 • Осветляване на причините за недостатъчната производителност
 • Опростяване на трудни ситуации
 • Създаване на лидерски ресурси
 • Улесняване на екипните промени
 • Подготовка за трудни разговори
 • Подпогане на процеса на вземане на сложни решения. Това може да се осъществи и като последваща поддръжка

Оздравяване на организацията

 • Изграждане на организационна съгласуваност и жизненост
 • Подкрепа при сливане и придобиване
 • Справяне със съпротивата към промени
 • Изясняване на целите, предназначението и мисията
 • Изчистване на организационната сруктура
 • Реашване на проблеми свързани с предишни собственици, множество собсвеници и взаимодействието между тях
 • Задачи свързани със задържането на съществуващето и придобиване на нови клиенти

Подобряване на ефективността

 • Съгласуване и адаптиране на бизнеса и пазарите
 • Задачи свързани с подбор на персонал
 • Оптимизация на мехнизма за награди и бонуси
 • Изграждане на потенциал за подобряване на общата ефективност
 • Подкрепа в моменти на кръстопът (решения, нови посоки в планирането и пазарите, и т.н.)
 • Работа с инерцията
 • Работа с корпоративната култура

Бизнес констелациите могат да се провеждат и като семинари за мениджърски и други екипи, а също могат да се провеждат индивидуални бизнес констелации за мениджъра или собственика на организацията. Възможна е и телефонна поддръжка. 

За предварителна среща и допълнителна информация на телефон 0888 605 365