Освобождаване от стрес и бърнаут

Освобождаване от стрес и бърнаут

Освобождаване от стрес и бърнаут – специална група

Питали ли сте се, каква е прогнозата за жизнения ви път, когато стресът премине определена граница или се случи да влезете в бърнаут (прегаряне)?

Прекомерният стрес, води  до драстично понижаване на качеството на живот, както и до трайно намалена работоспособност. В случая с бърнаут може да се стигне до загуба на смисъл и дори невъзможност да се работи в продължение на месеци и години.

Вие най-вероятно имате нужда да работите още дълги години в добро здраве, с достатъчно удовлетворение и успех. Не само пенсионният ви план, но също вашето семейство, вашите настоящи и бъдещи деца се нуждаят от подкрепа и финансова стабилност.

Тази група за освобождаване на стреса и бърнаута е не само терапевтична. Нейната цел е с ясни стъпки и бързи за изпълнение практически подходи да даде ясна посока, и сигурност в професионалния и личен живот.

Някои от основните направления, в които ще работим:

 • Стрес и бърнаут, техните ефекти в тялото, психиката и взаимоотношенията;
 • Как да се научим сами да определяме моментното си ниво на стрес и работно натоварване; Превенция
 • Откриване и използване на собствените ресурси за справяне. Управление на времето, ефективно използване на уменията и средата; експериментиране в защитено пространство;
 • Създаване на по-добра връзка с тялото и емоциите; усвояване на техники за релаксация;
 • Как да се справим със стреса във взаимоотношенията в семейството, приятелския кръг и на работното място;
 • Самоорганизация и поведение – конструктивни и деструктивни поведенчески модели; Как да превърнем деструктивните модели в конструктивни;
 • Работата като стил, кой е вашият работен и управленски стил, и как да намалите стреса в него;
 • Как собствената история предразполага вътрешния стрес и как да разделяме личността си от работата;
 • Поставяне на здравословни граници и ефективната обратна връзка;
 • Постигане на видимост на постиженията и връзката й със стреса;
 • Защо това, което знаете досега за справяне със стреса не работи?
 • Обмяна на жизнен и професионален опит между участниците в групата;
 • Получаване на лични препоръки за индивидуална работа и други..

Групата е подходяща за всички, които са подложени на осезаем стрес в професионалния си или личен живот.

Честота срещи: Всяка втора седмица с периодични съботни срещи веднъж на месец и половина.

Времетраене: 3 часа; от 18:30 до 21:30.

Цена: 60 лв.

Формат: Групов процес, ролеви игри, обучителна част,  провеждане на експерименти, симулации на ситуации, техники за релаксация, импровизация, споделяне на обратна връзка, арт-техники, психодраматични техники и т.н.

Начало: 9 октомври

Водещи:

Мария Атанасова: гещалт терапевт, магистър по психология. С 12-годишен управленски опит в ИТ сектора

Божидар Цендов: гещалт терапевт, магистър по психология, фасилитатор организационни констелации. С 10-годишен опит в управлението на проекти и бизнес развитие.

За записване и информация: 0888 309 719 / mariyapsy@gmail.com