Подбор и оптимизация на персонала

 

Една фирма е жива и се движи благодарение на персонала и ако на собственика/мениджъра му се налага да ползва услугата на служители, то той е в голяма зависимост от тяхната ефективност и точното изпълняване на задълженията. Полагат се големи усилия при подбора на персонал. След това се полагат усилия по неговото обучаване.

Въпреки тези усилия, се оказва, че бъдат наемани неправилните служители. Налага се да им се „намира“ работа, за да могат те да бъдат използвани или започва пак процеса на полагане на усилия по подбор, наемане и обучение, от което страда работата на фирмата и се затруднява сработването на екипа.

Още по-вредни са ситуациите, когато служителите привидно изпълняват добре задълженията си, но се налага собственика/мениджъра да е във офиса и да контролира нещата по повече от десет часа на ден. Или пък въпреки привидно големите полагани усилия от всички, нещата не вървят по предварително начертаните начин и критерии.

Всичко може да се дължи на това, че комбинацията от служители не носи необходимите градивни елементи за постигане на ефективен екип. Може въпреки обилното наличие на ресурси, вкл. парични, хората не са в състояние да използват инвестираните средства и да осигуряват ефективни входящи финансови потоци. Може а не могат да привличат нови клиенти или да не могат да задържат старите клиенти. Може да се губи първична информация или да го няма нужното ниво на корпоративна култура и т.н., и т.н.

Консултацията по Подбор И Оптимизация на Персонала цели да създаде екип, където хората му носят всички необходими градивни, фундаментални елементи за осигуряване на успешна и ефективна дейност. Така екипът може да работи практически с минимален контрол и оптимално възвръщане на инвестициите във връзката с дейността, счетоводството, спазване на законодателството, прилагане на визията, културата и т.н.

Собственикът/мениджърът получава високо-ефективен екип, което му дава възможността и спокойствието да се съсредоточи върху разширяването на бизнес или създаването на нов бизнес. Във всеки случай осигуреното свободно време може да се използва за постигане на нови ефективни цели.