Първите 7 стъпки в Гещалттерапията, София, ноември 2019

По инициатива на Български институт по гещалттерапия (БИГТ) от октомври тази година стартират тематични преживелищни групи, водени от гещалттерапевти в различни градове на страната.

Групата е подходяща за студенти, хора интересуващи от личностно израстване, от гещалттерапия и всички, които желаят да се обогатят с нови познания, осъзнавания и инструменти за справяне в живота и работата.

Форматът е седем 3-часови срещи, проведени в рамките на 4 месеца. Групите са от 8 до 12 участника и са затворени, което означава, че след началото на групата нови участници не се приемат. Всяка група се води от двама гещалттерапевти. Включването на участниците в групата става с предварителен контакт и интервю с водещите.

Съдържание на 7-те срещи:

1) Добре дошли. Изкуство на взаимоотношенията в гещалттерапията.

2) Във фокуса на прожектора, тук и сега.

3) Израстване вместо порастване.

4) Аз и другите.

5) Аз и другите – адаптация към средата.

6) Аз и тялото.

7) Край или начало.

Групите се структурират и водят по установен от БИГТ стандарт, като всяка група е уникална, спрямо индивидуалните особености на участниците.

Издава се сертификат за участие за 21 часа личен опит с гещалттерапия – кредит при последващо обучение.

Такса (за една среща): 60 лв.

СТАРТИРАЩА ГРУПА В СОФИЯ

Първите 7 стъпки в Гещалттерапията

Начало: 16 ноември, 10:00 в гр. София

Водещи: Мария Атанасова и Божидар Цендов

За записване и информация: 0888 309 719 / mariyapsy@gmail.com

Мария Атанасова е магистър психолог, гещалттерапевт. Професионални компетенции в областите на индивидуална, групова и семейна психотерапия. С опит в презентиране, водене на лекции и уъркшопи.

Божидар Цендов е магистър психолог, гещалтистки консултант, фасилитатор семейни констелации. Създател и водещ на семинари за личностна реализация. Автор на книгата “Пътеводител на будния дух”.

Информация за пълното обучение по Гещалттерапия тук.