Холистичен Коучинг

Холистичен Коучинг

Коучингът спомага за постигане на целите и за достигане на изключителни или качествено нови резултати. И тук най-доброто се получава чрез разкриване на потенциала на клиента и разкриването на собствените му ресурси, идеи и решения.

Холистичният коучинг разглежда постиженията на човека като резултат от съчетаването на неговия личен и професионален живот. За успех над средния са важни качества като професионални умения, лично излъчване, умения за комуникация, стил, култура, здравословно състояние и интуция.

Изключително важна част от холистичния коучинг е изграждането на екологично съответствие между желаните цели и вътрешната нагласа. Вътрешната нагласа е в по-голямата си част несъзнавана и от нея зависи в голяма степен дали клиентът ще постигне целите си.

С вътрешната нагласа са свързани ценностите (съзнавани и несъзнавани), желанията, мотивацията и всички ресурси и творческа енергия, които са в основата на постигането на нещо ново.

Човекът е цялостна личност – от неговите действия и преживявания зависи усещането за лично благополучие. Нашата цел е осигурим съгласуването на целите и вътрешната нагласа, така че да се постигне комфортното ниво на лично благополучие: външно и вътрешно.

В нашата работа използваме средствата на практическата психология, НЛП Консултиране, Индивидуални системни констелации, бизнес и организационен опит и т.н.

От холистичния коучинг могат да се възползват:

– Професионалисти

– Мениджъри

– Бизнесмени

– Политически и държавни дейци

– Учени

– Спортисти

– Ръководители на организации с идеална цел (фондации, благотворителни и т.н.)

– Хора, които вземат отговорни и важни решения

– и всеки друг, който иска да постигне качествено и количествено нови резултати.

За предварителна опознавателна среща: Божидар Цендов, 0888 605 365