Хюман Дизайн Бизнес Оптимизация

Успехът е разбиране на елементите, които са необходими, за да се гарантират и максимизират резултатите

Хюман Дизайн Бизнес Анализ

Може да имате най-брилянтния бизнес план на планетата, но ако нямате правилните хора, които да го превърнат в реалност, потенциалът за постигане на резултати е ограничен. Много собственици на бизнеси и мениджъри се стремят да намерят своя уникален лидерски стил, начини да мотивират служителите, възможности как да изберат правилните хора за правилните позиции и да постигнат растеж, ефективност и успех.

Всяка бизнес група се нуждае от определена съвкупност качества и характеристики на своите членове, за да може да бъде успешна. Когато членовете на групата не са подбрани правилно или не са на правилните позиции, в динамиката на групата липсват качества, които са необходими са успеха й. Тези липсващи качества се превръщат в слабите звена, през които изтичат приходите и усилията на фирмата.

Хюман Дизайн Бизнес услугите ще ви помогнат да откриете елементите, които ще направят бизнеса ви успешен, както и да елиминирате слабостите и възможните капани. Той използва мощни и дълбинни методи, за да разкрие потенциала на всеки участник и да покаже как той се вписва в динамиката на бизнес групата.

Алфа Едно Лидерски Анализ – създаден за ръководителите на тимове, мениджъри и собственици

Тази сесия показва какви са вашите генетично заложени предимства да водите своя тим или служители. Ще изследваме:

 • Вашите уникални лидерски умения и стил
 • Как най-добре да взаимодействате със своите хора за максимизиране на резултатите
 • Как да вземате правилните решения убедено водейки своите хора към успех
 • Изследване на необходимите, но не-налични за момента умения във вашия тим и как тези умения да се осигуряват при добавянето на нови членове на тима
 • Изледване на възможните капани, които могат несъзнвано да подкопаят вашата ефективност и взаимно доверие.
 • Стресови и емоционали особености
 • Потенциал за развитие

Индивидуален кариерен анализ за всеки член на тима

В тези индивидуални сесии :

 • Ще изледваме техните уникални умения и заложби
 • Ще отключим потенциала им да използват успешно своите дарби, което ще им донесе удовлетворение и успех в тяхната работа
 • Ще им покажем как да работят и най-добре да се впишат в средата на тима
 • Ще им дадем прозренията как да преодоляват трудностите, фрустрацията и стреса
 • Стресови и емоционали особености
 • Потенциал за развитие

Пента анализ – създаден за оптимизация на целия тим

Това включва работа върху събраната информация за членовете и завършва със сесия с целия тим. На нея:

 • Ще изследваме и покажем наличната групова динамика в маниер въвличащ всички членове
 • Ще разберем как членовете на групата да комуникират най-добре помежду си и с външни хора
 • Ще изследваме как тимът може да постигне най-добрия успех и удовлетворение работейки съвместно
 • Ще обърнем внимание на потенциалните капани и как да ги преодоляваме
 • Разглеждаме потенциала за развитие

Всеки етап съдържа подробни отчети особено как да се борави с не-наличните, но необходими за тима характеристики и как максимално ефективно да се избират и добавят нови членове.

Всяка сесия се записва като .mp3 файл и може да се използва в работен режим от всеки, за когото е била предназначена.

Възможна е и последваща поддръжка на оказване на съдействие в процеса на добавяне на нови членове на тима.

Възможна е не само оптимизацията на съществуваща организация, но и ефективното първоначално създаване на нова такава.

За предварителна среща и допълнителна информация на телефон 0888 605 365