Семинари и тренинги

Семинари Божидар Цендов

Семинарите са насочени към същността, вътрешния мир и постигането на личното щастие. Вашето удовлетворение, мир, успех, възможност да правитe, каквото желаeте и приятната изненада от света.

 

Хюман ДизайнСеминарът Да живееш Дизайна си (Living Your Design) е способен да трансформира живота и е основата за разкриването на истинския Теб. Чрез осъзнаването, което се получава, вие можете да предприемете експеримента да следвате собствените си стратегия и авторитет за вземане на правилни решения. Така да започнете да живеете своя истински живот на истинския си Аз като започвате да разбирате кой наистина сте. Системата на Хюман Дизайн (Дизайн на човека), която свързва науката и духовността, е средство за избор на решения в перфектна хармония със самия Теб…повече за семинара тук.

Семинарът се провежда за групи и индивидуално.

 

Семейни констелацииСемейни констелации

Връзката с цялото носи изцеление на проблемите и улеснява изпълнението на жизнените задачи. Семейните контелации са преживяване, което ни помага да видим връзката си с нещо много по-голямо и силно, със семейната ни система и това, което е отвъд семейната система.
Получават разрешение въпроси свързани с човешките отношения, физическо състояние, финасовото състояние, професионалната реализация, вземането на решения, пътя в живота, емоционално състояние и т.н.
Семейните констелации дават енергия и стимулират движението ни в живота за всички участници, независимо дали сте поставили тема или сте наблюдатели, участващи в темите на други. Стимулират възстановяването на баланса и ви помагат така да инвестирате ресурсите си, че да разширите своите хоризонти.

Семинарът има вечерен и уикенд формат.

Въведение в констелациите тук.

Повече за констелациите тук.

 

психична силаСеминарът „Възстановяване на психичната сила“ ще ви даде възможност да достигнете извора на своята психична сила, на жизнената сила, на силата за живот, да я освободите и да се наслаждавате на фонтана на нейната цялостност. Ще използваме техники, чиито произход се губи далеч в миналото, както и постиженията на съвременната наука за човека.Съвместно ще преминем по един забележителен път, който ще ви доведе до възможности по рождение ваши, които не сте и предполагали, че може да ползвате или просто по някакъв начин сте забравили за тях….прочетете повече тук.

 

Разширяване на психичната силаСеминарът „Разширяване на психичната сила“ е предназначен за търсачите преминали през „Възстановяване на психичната сила“. На него разглеждаме базовите режими на работа на психичната система и възможностите за разгръщане на креативността, разширяване на личното пространство и обогатяване на преживяванията.