Таня Денчева

Вместо отзив:

 

Живей си дизайна,
това не е тайна,
слушай мъдростта
на кристала на личността.

Изпитвай любов,
бъди като нов,
носи се в дизайн – колата,
разпери си крилата.

Довери се на Земята,
че тя е майка свята
на магнитен монопол,
любов дарява, независимо от пол.

Таня ДенчеваРусе