Category Archives: Uncategorized

Регистрация за “Как да обичаме себе си и другите”

Регистрация за “Как да обичаме себе си и другите”, ноември, 2019 г. Скоро ще получите информация за различните начини, по които може да преведете депозита за регистрация, за да изберете вашия. Моля, проверявайте за всеки случай и спам папките за отговор по имейла

Регистрация за семинар “Да живееш Дизайна си”

Регистрация за семинар “Да живееш Дизайна си”, 18-19 май, 2019 Скоро ще получите информация за различните начини, по които може да преведете депозита за регистрация, за да изберете вашия. Моля, проверявайте за всеки случай и спам папките за отговор по имейла