Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЮЛЕТИН И САЙТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между bojidartzendov.com (наричани за краткост интернет страницaтa или сайтa) и неговите ползватели, за да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате нашия сайт.

Политика за защита на личните данни

Политиката обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви.

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са информацията, която може да бъде използвана едно лице да бъде идентифицирано. Може да е нужно да предоставите лични данни при всяко влизане в контакт с нас, с оглед предоставяне на наша информация и услуги.

Вашите лични данни, които се предоставили при абонамента за бюлетина или в контакт с нас ще бъдат използвани само по предназначението, за което сме получили съгласие от вас и няма да бъдат предоставяни на трети страни без изрична заявка от ваша страна.

Какви лични данни събираме

  • Когато се регистрирате за бюлетина, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, фамилия, email.

Как използваме личните данни

  • Обработваме личните ви данни, за да може да ви изпращаме най-добрите информация и предложение по електронната ви поща.

Разкриване пред трети страни

В нашите отношения не се предвижда разкриване на вашите данни пред трети страни, освен по ваша изрична заявка.

Защита на личните данни

Използваме технически средства и политики на MailChimp за управление на бюлетин за защита на личните ви данни, за поверителност, защита от загуба, разкриване и неоторизиран достъп.

Цялост и задържане на личните данни

Личните ви данни се задържат, докато се отпишете от бюлетина; или нормативни актове не наложат запазване на информацията и след това.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверявате личните си данни, да ги коригирате или да се отписвате от бюлетина (ако сте избрали изрично да станете абонат) като на дъното на всеки мейл, който ви пращаме се намират връзки за това.

Това са правата на субекта на лични данни и тези общи условия ви запознават с тях:

  • Да е запознат с целта и средствата на обработка на личните му данни (посочени в този документ);
  • Да е запознат с доброволния характер на предоставяне на данните;
  • Да има правото на достъп и коригиране на събраните данни (възможно във всеки пратен e-mail);
  • Да знае, че сайтът и бюлетинът са представени от Божидар Цендов;
  • Да знае за правото личните му данни да бъдат изтрити и той да бъде забравен;
  • Да знае, че има право на жалба до КЗЛД.

Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият браузър или диск при посещение на сайта. Те ни позволяват да подобряваме сайта, така че да ви даваме полезната за вас информация. Можете да настроите браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да премахнете запаметените вече такива.

Не носим отговорност, ако вашият браузър не поддържа тези функции. Също, ако използвате тези функции е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Използване и копиране на информацията

Никоя част от сайта не може да бъде възпроизвеждана по никакъв начин, без предварително дадено писмено разрешение.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 21.05.2018.