Обучение на персонала

Семинари Божидар Цендов

Обикновено персоналът бива обучаван при постъпване и няма как иначе хората да изпълняват задълженията си. Всеки постига някакво задоволително ниво на обучение. Обучителите предават на новопостъпилите своя опит, доколкото могат.

Има обаче неща, които не са част от обучението, но са определящи за цялостния успех на компанията. Тези неща са въпрос на личностни настройки и могат естествено да бъдат придобити в процеса на работа, но за различно по продължителност време. През това време служителят няма да може да работи на нивото на възможната си оптимална ефективност.

Обучението на Персонала цели да помогне на служителя така да използва своята собствена личност и собствени ресурси, че да е максимално ефективен за компанията. Това има и дълбок психологически ефект на стимулиране, тъй като по този начин работата спомага и за личното и професионално развитие, което носи чувство на удовлетвореност. Всички тези положителни чувства освен реално повишената ефективност са гориво за успеха на компанията.