Системни и семейни констелации

FCikona

Системните и семейни констелации (фамилни, родови) са възможност за консултиране, терапия и личностно развитие, която позволява свързване с любовта, успеха и благосъстоянието за отделни хора, двойки, семейства и организации (бизнес и не-бизнес ориентирани).

„Това, което за гъсеницата е край, за пеперудата е начало – началото на един нов свят.“

Системните и семейни констелации са системен подход, който отчита, че човек е част от своята фамилна и организационна система и по този начин може да повлиява благотворно на връзките, зависимостите и ограниченията, които се намират в системата.

Системните и семейни констелации са ефективен и бърз начин да ви се помогне за проблеми свързани със семейството, в двойката, за мястото в живота, бизнеса, професията, личните отношения, личностното развитие.

Системните и семейни констелации могат да ви помогнат да разрешите блокажите, авто-саботажа и ограниченията свързани с успеха, любовта и благосъстоянието.

Системните и семейни констелации бързо разкриват и демонстрират вътрешните особености на всяка ситуация и отношения и показват най-добрите възможни решения.

Ако сте опитали всичко или почти всичко друго и наистина сте готови за промяна и търсите ефективен подход работещ на ниво Ум, Тяло и Дух, можете да се свържете с нас сега.

Системните и семейни констелации са ефективни и подходящи за:

 • Двойки, независимо дали присъстват двамата или само единият партньор. Тук може да имаме единични интервенции или програма за подпомагане на връзката.
 • При развод, раздялата преобразуване в приемане, приключване и продължаване напред.
 • Семейства, взаимоотношения родители-деца, големи промени в семейството и семейната среда, проблеми със зачеването.
 • Намиране на мястото в живота. Намиране на своето място и себеизява в личния живот, семейството, професията, работата, материалното благодъстояние
 • Разрешаване на лични проблеми като себеприемане и любов към себе си, депресия, стрес, нервност, злоупотреби, емоции, сексуалност.
 • Личностно развитие, владеене на собствения живот, растеж.
 • Смесени семейства, когато има деца от предишни бракове на партньорите.
 • Приемане на разделите с предишни партньори.
 • Злоупотреби, емоционални, сексуални, инцест.
 • Бизнес и работа, разрешаване на конфликти, ефективни бизнес решения, бизнес партньорства, финансов успех, промени и др.
 • Пари, финансово благополучие, трудности и недостиг.
 • Време, трудности в управлението на времето.
 • и всеки друг проблем към който може да се приложи системен подход

Има три начина, по които moжете да се възползвате от семейните констелации:

 • Единият е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Знайте, че никога не сте съвсем отстрани, когато сте в такава група. Случващото се в работата на другите ви въздейства винаги и нещо във вас самите неизменно се придвижва към място на повече разбиране, приемане и лекота.
 • Вторият начин да учите е като участвате като представител в констелацията на друг участник. Ролите в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безспорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго в тази работа.
 • Третият начин да получите от тази група е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент. Във всеки един случай ще научите много от тази ситуация.

Как работят системните и семейни констелации?

Приема се, че всичко, което се случва с нас е в резултат единствено на нашите действия, които могат да бъдат успешни или не толкова успешни. Смята се, че това, което преживяваме е резултат само на нашето лично минало.

Фамилните констелации ни показват, че когато ние правим нещо, което не искаме да правим или когато не правим нещо, което ни се иска да направим – всичко това много често се явява не като резултат от нашите действия, а е по-скоро свързано с влиянието на други членове от нашата семейна система. Подобни последствия могат да са в резултат и на живота на наши починали предци, които ние дори не сме познавали.

Често е трудно тези влияния, дължащи се на родовата ни история, да бъдат видяни и разбрани директно, но те могат да са причината за опасни болести като рака, за психичните разстройства, нещастните случаи, повтарящите се неуспехи и трудности, влизане в рискови ситуации и т.н.

Методът, който прави очевидни тези влияния в нашата фамилна система са Фамилните Констелации. Ние не забелязваме тези невидими влияния, но виждаме и преживяваме последствията от това. Този процес е подобен на процеса при контакт с радиация – човек не вижда нищо, не чувства нищо, но в един момент се разболява тежко.

След като нещата бъдат изяснени могат да бъдат предприети действия, които позволяват да отпушим движението на живота, да разплетем объркванията и блокажите, да създадем хармония, да изживеем нови опитности и да изградим своя собствен живот.

Кликнете тук за следващата група констелации.

Как изглеждат нещата на практика?

Фамилни и бизнес констелации

Как да се подготвим ползотворно?

Фамилни и бизнес констелации

При констелациите е възможно да се провеждат групови и индивидуални сесии.Когато участвате в Ателие по Фамилни констелации има множеството участници. При работата по ваша задача другите са във ваша „услуга“, участват в констелацията като представители на членове на вашата семейна система и така спомагат за нейното излекуване и за решаването на вашия проблем.Дори, ако участвате в ателието само като преставител или просто като наблюдател, това има терапевтично и подобряващо действие за вас и абсолютно всички участници.В началото фасилитаторът (констелаторът) създава среда за работа и прави въведение и разяснения за начина на работа.Процесът е преживелищен и когато участвате в ателието за вас е важно да се оставите да усетите това, което става във вас: мисли, чувства, образи, усещания, преживявания в тялото и т.н.Една констелация може да продължи от 20 до 90 минути, но ефектът от нея не зависи от продължителността на сесията.

Констелациите създават едно движение към излекуване, развитие и освобождаване, което може да продължи за вас от няколко месеца до две години.

При индивидуалната работа се използват средствата за индивидуална работа, както и опитът и присъствието на фасилитатора.

При подготовката за констелацията е важно да се припомни и събере информация за семейството или организацията (бизнеса, работната среда).Важно е не в каква степен е извършена подготовката, а фокусът на съзнанието върху тези събития и факти от миналото. Ако се окаже, че не сте могли да съберете нищо, то това също може да е част от процеса; а и не всеки знае цялата си фамилна история.

Важни са следните детайли за фамилията:

 • Информация за членовете на фамилията и връзките между тях, вашите и на партньора ви, ако има такъв.
 • Дали някой е починал млад или пострадал тежко, като дете, в битка, чрез самоубийство или при други трагични обстоятелства. Също загадъчна смърт.
 • Дали има причини някой да изпитва голяма вина (напр. при престъпление)
 • Дали родителите са имали предишни бракове и важни любовни връзки.
 • Има ли деца родени в предишни бракове, мъртвородени или пометнати деца, аборти.
 • Професии и социално положение.
 • Има ли хора с трудна съдба: инвалиди, разорени, имигранти, с нестандартна сексуална ориентация, родени извънбрачно, сериозно болни, останали не-женени, със зависимости към алкохол или наркотици, осъждани или въдворени в психиатрични заведение.
 • Сключван ли е брак само заради бременност.
 • „Черните овци“ и „светците“ в семейството.
 • Злоупотреби, сексуални и други.
 • Има ли деца разделени от родителите си за значителен период от време.
 • Дали някой е бил принуден да напусне дома си или да се пресели.
 • Дали някой има родители, които са от различни националности или с различна религиозна/етническа принадлежност.

Двама от най-значимите хора допринесли за създаването на метода и неговото развитие:

Берт Хелингер Идрис Лаор
Берт Хелингер Идрис Лаор

Споделете, за да е полезно това и за другите, чрез бутончетата по-долу.