Родова терапия

Родовата терапия (фамилната терапия) 

Родова терапия е фокусиране на методите на семейните констелации за решаване на дълбинни задачи в семейната система и вътрешният свят на човека. 

Като всяка друга природна система, родовата система се подчинява на определени закони. За да могат членовете й да са здрави и удовлетворени от живота, тя трябва да бъде хармонизирана. Предаваните по рода травми, тежести, вредни програми е нужно да бъдат излекувани. 

Особеното на родова терапия е, че тя може да „погледне“ много поколения назад, понякога дори и до началото на рода. Това може да стане в процеса на работа, без да е нужно човек да разполага с информация за въвлечените членове на рода. 

Родова терапия може да се провежда и в група, но нейното най-добро приложение е индивидуално.

С родова терапия може да постигнете следните неща:

 • Да разгледате особености на членове на семейната система, които може даже да не познаване (дори да не сте виждали на снимка) и да успееше да „общувате“ с тях;
 • Откриване дълбоки в миналото причини водещи до физически заболявания, до материални проблеми, до липса на отношения и семейство, до неудовлетворение от живота;
 • Работа с негативни влияния (така наречените проклятия и др.) предавани по рода. Това е свързано с програми предавани на поколенията – гледни точки към света, убеждения, модели на поведение и т.н.
 • Отношения с други родове и възникващите на тази база ограничение свързани с имотни/парични въпроси, фамилна ненавист и т.н.
 • Работа с места и държави. Възможност човек да се развива добре, дори да напусне родното си място и родната държава;
 • Работа с намиране на себе си, намирането на мястото в света/живота и мисията в живота (мисията винаги по някакъв начин е част и от мисията на рода);
 • Работа със случаи в рода на бежанци, отнето имущество и/или живот, травмиращи случки по времето, когато България не е била самостоятелна държава (или друга страна)
 • Освобождаване на отношенията с другия пол;
 • Работа с репродуктивни проблеми
 • Сбогуване с починали роднини, завършване периода на скръб и отваряне към нов живот;
 • и др.