Тотален подход

Възстановяване на психичната сила

Човек се състои от своите крака, ръце, тяло, глава и т.н. Когато имаме проблем с ръка, ние усещаме, че имаме проблем самите ние, а не просто, че някаква ръка има проблем. Личното развитие на човека е неотделимо от професионалното му развитие, както и професионалното е неотделимо от личното.

Можем да се научим на работа да мислим само за работата и вкъщи да мислим само за семейството, но всеки проблем, неуредица или неудовлетворение на едното място се отразява и на другото. Семейни отношения, болести, трудности, икономическа обстановка и всичко това ни се отразява по някакъв начин. Ние сме едно цяло.

Затова нашият подход е тотален. Да намерим нещата за оптимизация във всяка от споменатите области, тъй като всеки частен проблем в човека засяга целия човек, да дефинираме няколко ключови задачи (в областта на личното, професията или здравето), чието постижение ще даде максимален ефект и да подпомогнем получаването на практически резултати чрез точните за конкретния човек стъпки и усилия.